สัปดาห์ที่ 1

บันทึกประจำวัน สัปดาห์ที่ 1
หน่วยน้ำเพื่อชีวิต

วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2552
ช่วงเช้า รับเด็กจากผู้ปกครอง พาเด็กไปเก็บขยะดูแลเด็กเข้าแถวเคารพธงชาติ พาเด็กไปเข้าห้องน้ำ
ก่อนเข้าห้องเรียน เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้า สอนเคลื่อนไหวและจังหวะ(ผู้นำ-ผู้ตาม)
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (น้ำ) กิจกรรมสร้างสรรค์ (กระทงของหนู) กิจกรรมกลางแจ้ง (เล่นเครื่องเล่น-สนาม)
ช่วงกลางวัน พาเด็กไปรับประทานอาหารกลางวัน ดูแลเด็กล้างหน้าแปรงฟัน เก็บเงินออมเด็ก
สวดมนต์เข้านอน
ช่วงเย็น ให้เด็กดื่มนม เล่นเกมการศึกษา ส่งเด็กกลับบ้านและเตรียมสื่อการสอนในวันพรุ่งนี้
…………………………………………
วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552
ช่วงเช้า รับเด็กจากผู้ปกครอง พาเด็กไปเก็บขยะ ดูแลเด็กเข้าแถวเคารพธงชาติ พาเด็กไปเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องเรียน สอนกิจกรรมเคลื่อนไหว(การทำท่าตามจินตนาการ) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (แหล่งน้ำธรรมชาติ) กิจกรรมสร้างสรรค์ (หนูรักแม่น้ำ) กิจกรรมกลางแจ้ง (การวิ่ง-หยุด) วัดส่วนสูงและชั่ง-น้ำหนักให้เด็ก
ช่วงกลางวัน พาเด็กไปรับประทานอาหารกลางวัน ดูแลเด็กล้างหน้าแปรงฟัน เก็บเงินออมเด็ก
สวดมนต์เข้านอน
ช่วงเย็น ให้เด็กดื่มนม เล่นเกมการศึกษา ส่งเด็กกลับบ้านและเตรียมสื่อการสอนในวันพรุ่งนี้
…………………………………………
วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2552
ช่วงเช้า ให้เด็กเข้าแถวหน้าชั้นเรียนเพราะมีฝนตกพาเด็กไปเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องเรียน เข้าชั้นเรียน
ทักทายกันตอนเช้า ตรวจเล็บ ตรวจผม ตรวจร่างกาย วัดสายตาเด็ก สอน กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (วันลอยกระทง) กิจกรรมสร้างสรรค์ (การกลิ้งสี) กิจกรรมกลางแจ้ง (การวิ่งอ้อมสิ่งกีดขวาง)
ช่วงกลางวัน พาเด็กไปรับประทานอาหารกลางวัน ดูแลเด็กล้างหน้าแปรงฟัน เก็บเงินออมเด็ก
สวดมนต์เข้านอน
ช่วงเย็น ให้เด็กดื่มนม เล่นเกมการศึกษา ส่งเด็กกลับบ้าน และเตรียมสื่อการสอนในวันพรุ่งนี้
…………………………………………
วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2552
ช่วงเช้า รับเด็กจากผู้ปกครอง พาเด็กไปเก็บขยะ ดูแลเด็กเข้า แถวเคารพธงชาติ พาเด็กไปเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องเรียน เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้า ตรวจเล็บ ตรวจผม ตรวจร่างกาย วัดสายตาเด็ก
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (การจม การลอย กิจกรรมสร้างสรรค์ (สร้างภาพจากเม็ดทราย)
กิจกรรมกลางแจ้ง (เกมเสือกินวัว)
ช่วงกลางวัน พาเด็กไปรับประทานอาหารกลางวัน ดูแลเด็ก ล้างหน้าแปรงฟัน เก็บเงินออมเด็ก
สวดมนต์เข้านอน
ช่วงเย็น ให้เด็กดื่มนม เล่นเกมการศึกษา ส่งเด็กกลับบ้านและ เตรียมสื่อการสอนในวันพรุ่งนี้
…………………………………………
วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2552
ช่วงเช้า รับเด็กจากผู้ปกครอง พาเด็กไปเก็บขยะ ดูแลเด็กเข้าแถวเคารพธงชาติ พาเด็กไปเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องเรียน เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้า สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวฯ (ผู้นำและผู้ตาม)
กิจกรรมเสริมฯ (ประโยชน์และโทษของน้ำ) กิจกรรมสร้างสรรค์ (การพับเรือกระดาษ)
กิจกรรมกลางแจ้ง (การเล่นบ่อน้ำบ่อทราย)
ช่วงกลางวัน พาเด็กไปรับประทานอาหารกลางวัน ดูแลเด็กล้างหน้าแปรงฟัน เก็บเงินออมเด็ก
สวดมนต์เข้านอน
ช่วงเย็น ให้เด็กดื่มนม เล่นเกมการศึกษา ส่งเด็กกลับบ้าน ทำความสะอาดห้องเรียน
…………………………………………
วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2552
ช่วงเช้า วันนี้ไปรับธรรมะที่สถานธรรม นั่งฟังธรรมเกี่ยวกับการเกิดแก่ เจ็บ ตาย การทำบุญ
การกินอาหารเจ และดูเรื่องราวการทารุณกรรมสัตว์ต่างๆ
ช่วงเย็น กลับมาพิมพ์แผนการสอนในสัปดาห์ต่อไป
…………………………………………
วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2552
ช่วงเช้า วันนี้ไปรับธรรมะวันที่ 2 ผู้คนในสถานธรรมมีแต่ใบหน้าที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส โอบอ้อมอารีต่อกันและกัน กี่ร้อยพ่อพันแม่ต่างก็มาชุมนุมร่วมกัน แสดงถึงความศรัทธา ทำให้รู้สึกว่าในส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ยังมีมุมหนึ่งที่คนไทยเรารักกัน ช่วยเหลือกันและกัน
ช่วงเย็น กลับมาถึงประมาณ 18.00 น. ทำกิจส่วนตัวแล้วมานั่งพิมพ์แผนการสอนต่อ
…………………………………………

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 1

วันพุธ ที่ 1พฤศจิกายน 2552
....................

วันพฤหัสบดี ที่ 2พฤศจิกายน 2552